Hvem er viAdvokat  |  Edel H. Olsen
Cand jur i 1995 fra Universitetet i Tromsø med politirett som spesialfag

Olsen har arbeidet som juridisk konsulent, avdelingsleder og fylkesadvokat i Finnmark fylkeskommune.

Hun har arbeidet flere år på krisesenter for voldtatte og mishandlede kvinner.

Hun har vært ansatt som advokatfullmektig og advokat fra 1999-2005.

I 2005 etablerte hun egen advokatpraksis med et bredt juridisk arbeidsfelt.

Hun har også erfaring fra næringslivet idet hun har vært styremedlem i forskjellige aksjeselskaper. Herunder; styreleder i Nordkapp Bompengeselskap, styremedlem i Finnmark Bompengeselskap, styremedlem i Maskin og Anleggservice AS. Hun har vært styreleder i Kontrollkommisjonen for Øst-Finnmark.

Olsen er fast bistandsadvokat ved Øst-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.Advokat  |  Bjørn Tore Steffensen
Cand jur i 1996 fra Universitetet i Tromsø

Steffensen har arbeidet med arbeidsrett/personalsaker i Kystverket 5. distrikt og Finnmark fylkeskommune.

I perioden 1999 til 2002 var han ansatt som rådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark med hovedarbeidsområder innenfor landbruksjuss og plan- og bygningsrett generelt.

Steffensen har arbeidet som advokatfullmektig/advokat hos Advokat Arnor B. Ilstad AS. Fra 2004 til 2007 var Steffensen ansatt som fylkesadvokat i Finnmark fylkeskommune.Advokat  |  Hilde Camilla Stærk
Cand jur i 1992 fra Universitetet i Tromsø

Stærk var ansatt som juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Finnmark i 7 år.

Hun var ansatt som advokatfullmektig og advokat fra 1999-2004.

I 2004 etablerte Stærk egen advokatpraksis med et bredt juridisk arbeidsfelt, og hun har allsidig erfaring fra straffesaker og sivile saker, samt fra bostyreroppdrag i konkurs- og dødsboer.Kontormedarbeider  |  Khadijeh Amiri


Advokat  |  Airin Andersen | Advokat Airin Andersen AS i samarbeid med Finnmarksadvokatene
Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Andersen studerte rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og ble uteksaminert i desember 2011. Hun tok spesialfagene barnerett og arbeidsrett, og skrev masteroppgave om endringene i den nye vergemålsloven.

Andersen ble ansatt som advokatfullmektig hos advokat Bjørn Tore Steffensen i april 2014.
Hun har startet eget firma fra 01.08.2019.

Tidligere har Andersen jobbet som jurist i vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, saksbehandler hos Øst-Finnmark tingrett og saksbehandler hos NAV Forvaltning med fokus på yrkesskader.

Andersen jobber med saker innenfor de fleste fagområder.