FagområderVi yter advokatbistand til enkeltpersoner og bedrifter innenfor sivile rettsområder og i straffesaker, og vi har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett.

  • Barnerett (fast bosted/samvær) og barnevern
  • Arve- og skifterett (samboeroppgjør og skifteoppgjør mellom ektefeller)
  • Testamenter, ektepakter og samboerkontrakter
  • Forsvarer- og bistandsoppdrag
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Arbeidsrett (oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold)
  • Erstatningsrett – alle typer saker
  • Forsikringssaker
  • Kontraktsrett / husleiekontrakter / kjøpekontrakter
  • Prosedyre