PriserVi beregner vårt salær på grunnlag av medgått tid dersom ikke fast pris er avtalt.

Sivile saker

Timepris: pr 01.01.24 kr 1600-2200

Avhenger av fagområde.

25 % merverdiavgift kommer i tillegg.

Opprettelse av testament, ektepakt, samboerkontrakt

Avhenger av arbeidets omfang: fra kr 5000

25 % merverdiavgift kommer i tillegg.

Straffesaker

Offentlig salærsats: pr 01.01.24 kr 1215

I straffesaker oppnevnes vanligvis forsvarer og bistandsadvokat som dekkes av det offentlige.

Ved søknad kan det oppnevnes forsvarer/bistandsadvokat under etterforskning og i mindre straffesaker, hvis så ikke skjer må advokatbistand dekkes privat.

Rettshjelpsforsikring

Timepris: pr 01.01.24 kr 1600-2200

Klient kan ha forsikring som dekker advokatutgifter.

Klient må betale egenandel.

25 % merverdiavgift kommer i tillegg.

Tillegg til timepris

Gebyrer som påløper ved det enkelte oppdrag (eks tinglysingsgebyr, rettsgebyr mv) må dekkes av klient og kommer i tillegg til oppgitt timepris.

Omfattende kopieringsarbeid, advokatens reise- og oppholdsutgifter, utlegg ved bruk av sakkyndig bistand, annonsekostnader mv, må dekkes av klient og kommer i tillegg til oppgitt timepris.