Oppgjør og kontraktHar du solgt boligen selv og ønsker bistand med sluttføringen av boligsalget?

I tjenesten oppgjør ved boligsalg utføres følgende:

• Utarbeidelse av kontrakt, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter.                                                               Dokumentene gjennomgås sammen med kjøper og selger i et kontraktsmøte.

• Avgir inneståelseserklæring til kjøpers bank dersom dette er nødvendig

• Mottar kjøpesummen fra kjøper eller kjøpers långiver og sikrer at kjøpesummen er betalt før                       eiendommen overdras til kjøper.

• Innestår for riktig tinglysning av panteobligasjoner

• Foretar sletting av selgers evt. heftelser i den solgte eiendommen

• Utbetaler netto salgssum til selger

Vår fastpris for denne tjenesten er kr. 17.500,- inkl. mva.

Ta kontakt med:
Advokat Bjørn Tore Steffensen,
tlf. 789 40 300/90 74 55 54, e-post: bts@finnmarksadvokatene.no